if(typeof FMGA !== "undefined") { ga('create', 'UA-XXXXXXXX-X', FMGA.getUserIdObject()); ga('set', 'dimensionINDEX', FMGA.getUserId()); } else { ga('create', 'UA-XXXXXXXX-X', 'auto'); }

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO dobre-repliki.pl
I. Informacje podstawowe
1. Sklep internetowy dobre-repliki.pl, działający pod adresem www.dobre-repliki.pl(zwany w dalszej części regulaminu ,,Sklepem dobre-repliki.”), za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu internetu (zwane w dalszej części „Towarem lub Towarami”)
2. Prezentowane na stronie internetowej www.dobre-repliki.pl informacje na temat Towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie sklepu internetowego dobre-repliki.pl.
3. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu dobre-repliki.pl są - Klient dokonujący zakupu Towaru oraz SKLEP.
4. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu dobre-repliki.pl zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez SKLEP zamówienia Klienta.
5. Miejscem realizacji dostaw Towarów, nabywanych za pośrednictwem Sklepu dobre-repliki.pl, jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz inne kraje.
6. Złożone przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie lub u dostawcy SKLEPU. W przypadku niedostępności Towarów, SKLEP zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu dobre-repliki.pl przy opisie danego Towaru, przy czym brak takiej informacji na stronie internetowej Sklepu dobre-repliki.pl nie oznacza, że dany Towar jest dostępny. W przypadku niedostępności Towaru przy opisie którego nie było stosownej informacji, Klient zostanie powiadomiony mailem o braku możliwości zrealizowania zamówienia, zgodnie z pkt II.3
II. Towar. Cena Towaru
1. SKLEP zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Towarów, w tym ich ceny na stronie internetowej Sklepu dobre-repliki.pl przy opisie danego Towaru.
2. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
3. W przypadku braku dostępności Towarów (wyczerpania), SKLEP zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej dobre-repliki.pl przy opisie danego Towaru; w przypadku jednakże, gdyby SKLEP zamieścił stosowną informację o niedostępności danego Towaru po przyjęciu zamówienia Klienta, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn nie miał możliwości realizacji takiego zamówienia, będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia zawarcia Umowy. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za Towar, SKLEP zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta ceną za Towar niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od odstąpienia od umowy przez SKLEP. SKLEP dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. Klient ma możliwość podjęcia decyzji zarówno o częściowej realizacji wraz ze zwrotem zapłaty w przypadku uiszczenia zapłaty za Towar, jak również decyzji o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia w z uwagi na oczekiwanie na brakujący Towar, zamiany brakującego Towaru na inny lub anulowania całości zamówienia.
4. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu dobre-repliki.pl podawane są w złotych polskich.
5. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla Stron, w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
6. dobre-repliki.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu dobre-repliki.pl, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej dobre-repliki.pl bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
III. Zawarcie umowy
1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu dobre-repliki.pl (www.dobre-repliki.pl ) po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej. Zasady składania zamówień zostały opisane dodatkowo w dziale „Zamówienia krok po kroku”. W zamówieniu Klient dokonuje, w szczególności:
a. wyboru zamawianych Towarów;
b. oznaczenia adresu dostawy oraz formy płatności;
c. zatwierdzeniu zamówienia
d. dokonaniu płatności za zamówienie.
2. Przed wysłaniem zamówienia na etapie jego składania,  Klient ma możliwość ponownego sprawdzenia i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności oraz asortyment i ilość zamówionych Towarów).
3. Klient składa wiążącą ofertę nabycia towarów po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu dobre-repliki.pl (www.dobre-repliki.pl ), tj. po zaakceptowaniu „Regulaminu sklepu dobre-repliki.pl”, poprzez kliknięcie na przycisk "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
4. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu dobre-repliki.pl zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia Klienta przez dobre-repliki.pl, co oznacza, że z tą chwilą umowa staje się prawnie skuteczna.
5. Klient może anulować zamówienie, które nie zostało wysłane. W tym celu Klient zobowiązany jest do jak najszybszego kontaktu ze Sklepem poprzez e-mail kontakt@dobre-repliki.pl
IV. Potwierdzenie zawarcia umowy
1. Dane przekazane przez Klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane i przetwarzanie przez BUTIK, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133, poz. 883 z późn. zmianami. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych, jeśli zatwierdzony adres będzie błędny a paczka nie dotrze na wskazany adres zwrot pieniędzy nastąpi po zwrocie towaru do miejsca nadania.
2. SKLEP przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towaru w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru. Potwierdzenie zawierać będzie w szczególności wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia, w tym dane identyfikujące BUTIK, adres pod który Klient może składać reklamację, procedurę rozpatrywania reklamacji, cenę wraz z podatkiem, koszty dostawy, sposób i termin zapłaty, sposób i termin dostawy Towaru, sposób i termin wykonania prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, koszty zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy, możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mailowy. Treść otrzymanego w tej formie potwierdzenia Klient może również wydrukować.
V. Termin i sposób dostawy
1. dobre-repliki.pl  zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez Klienta Towar w terminie nieprzekraczającym 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od dnia przyjęcia przez sklep dobre-repliki.pl pełnej wpłaty za zamówienie złożone przez Klienta. Jednakże czas dostawy wynosi zazwyczaj od 8 (ośmiu) do 12 (dwunastu) dni roboczych od momentu złożenia zamówienia względnie od momentu otrzymania przez SKLEP od Klienta zapłaty za Towar. Wszystkie zamówienia wysyłane są do Klienta w przeciągu 1-2 dni roboczych od złożenia zamówienia pod warunkiem że towar dostępny jest na magazynie, w przypadku jego braku sklep musi zamówić produkt u dostawcy więc czasy wysyłki może się wydłużyć o kilka dni. Wyjątkiem w długości czasu realizacji są również zamówienia produktów nie będących w stałej ofercie sklepu tzw. " na zamówienie" gdzie Sklep dobre-repliki.pl wraz z Klientem ustala czas realizacji danego zamówienia, do którego realizacji przystepuje w momencie ustalenia z Klientem chcącym nabyc towar "na zamówienie" wszelkich szczegółów oraz otrzymaniu pełnej opłaty za zamówiony produkt "na zamówienie", który nie jest produktem sprzedawanym w stałej ofercie sklepu.
2.ad.1 Dostawa Towaru jest realizowana za pośrednictwem Hongkong Post na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sklep dobre-repliki.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
ad. 2 . SKLEP www.dobre-repliki.pl zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu dostawy , które wynika ze wydarzeń losowych, którymi są wszelkiego rodzaju Święta, w szczególności ŚWIĘTA MIĘDZYNARODOWE tj. czas przed Bożym Narodzeniem, świętami Wielkanocnymi, dni wolne od pracy ustawowo nakazane w danym kraju, i inne. Co oznacza , że czas dostawy może byc dłuższy niż 14 dni roboczych.  Sklep o ile nie poinformował Klienta wcześniej o zmianie sytuacji nadal realizować zamówienia będzie w trybie natychmiastowym w kolejnym dniu roboczym po otrzymaniu pełnej płatności za zamówienie. Sytuacje nadzwyczajne jakimi są Święta, w szczególności Boże Nadodzienie, Wielkanoc to czas wzmożonej pracy dla wszystkich firm, dlatego sklep dobre-repliki.pl nie ponosi odpowiedzialności za czas dostarczenia zamówienia do Klienta przez pocztę.
Każdy przewoźnik , z którego usług przy dostarczeniu paczki do Klienta korzysta sklep dobre-repliki.pl zastrzega sobie prawo dostarczenia paczki do 40 dni roboczych. Klient- zamawiając towar przyjmuje do wiadomości iż czas dostawy do 14 dni roboczych może wydłużyć się do 40 dni roboczych. Są to sporadyczne, jednostkowe przypadki. Dopiero po upływie 40 dni roboczych sklep dobre-repliki.pl może w trybie natychmiastowym złożyć reklamację u przewodnika dostarczającego paczkę gdyby ona nie dotarła. Sklep dobre-repliki.pl nie może złożyć reklamacji przed upływem 40 dni roboczych gdyż przewoźnik takiej reklamacji nie uzna. W przypadku zaginięcia paczki, sklep dobre-repliki.pl zwróci pieniądze wpłacone przez Kupującego- wpłacone  na konto sklepu przy zakupie niezwłocznie nieprędzej jak po otrzymaniu decyzji przez przewoźnika o jej nieodnalezieniu.
 3. Towar wysyłany jest z Chin pocztą Hongkong Post, w przypadku wysyłki do Polski
dobre-repliki.pl biorze pełną odpowiedzialnośc za formalności związane z Urzędem Celnym oraz bezproblemową dostawę towaru do klienta. Cały kontakt z Urzędem Celnym (jeśli taki będzie wymagany) oraz inne formalności leżą w gestii SKLEPU dobre-repliki.pl, jeśli klient nie zastosuje się do powyższych i sam będzie interweniował kontaktując się z Urzędem Celnym dobre-repliki.pl nie odpowiada za konsekwencje jakie z tego wynikną.
4. W dostawie do Polski około 199 na 200 paczek dochodzi do adresata bez jakiegokolwiek problemu jednak jeśli towar zostanie zatrzymany w Polsce, a klient nie będzie w jakikolwiek sposób interweniował kontaktując się z Urzędem Celnym towar zostanie odesłany do Chin a dobre-repliki.pl wyśle kolejny raz na swój koszt takie samo zamówienie, w terminie 3 dni od momentu opuszczenia przez towar terytorium Polski, widocznym podczas śledzenia paczki w internecie na stronie Poczty Polskiej lub innych firm które taką usługę oferują np. 17track.net.
5. W przypadku dostawy do innych krajów niż Polska dobre-repliki.pl nie ponoszą odpowiedzialności za formalności związane z Urzędem Celnym a dostawa odbywa się tylko i wyłącznie na ryzyko zamawiającego.
VI. Koszty przesyłki
1. Koszty przesyłki Towaru zakupionego w Sklepie dobre-repliki.pl są zawsze darmowe i wliczone w cenę towaru widoczną przy każdym produkcie znajdującym się na stronie www. dobre-repliki.pl
2. Ponoszone przez Klienta koszty przesyłki Towaru są jedyne, dobre-repliki.pl ponoszą koszty dostawy towaru oraz jego bezpiecznego opakowania.
VII. Zastrzeżenie własności towaru
Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje on własnością dobre-repliki.pl.
VIII. Zasady płatności za towar
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:
b. płatność przelewem na rachunek bankowy;.
c. płatność poprzez serwis PayPal.
dobre-repliki.pl zastrzega sobie prawo zmiany w konkretnym przypadku określonej formy płatności ze względu na techniczne problemy z realizacją określonej formy płatności.
2. W zależności od dokonanego przez Klienta wyboru formy płatności:
a. w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę, lub jej potwierdzenie (skan zdjęcie) to 2 dni. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.
b. w przypadku płatności poprzez serwis PayPal, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu pełnej płatności. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 2 dni. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.
3. W  przypadku wyboru płatności przelewem, odbiorcą przelewu jest właściciel sklepu:

NADIA STRZELECKA
UL. STRZELECKA 14/78
61-845 POZNAŃ

NA ŻYCZENIE MOGĘ PODAĆ TEŻ NUMER KONTA W EURO LUB USD
W TYTULE przelewu prosimy wpisać: NAZWISKO,  IMIĘ-nic więcej.
IX. Prawo odstąpienia od umowy
Każdy Klient ma prawo do zwrotu /wymiany produkty zakupionego w dobre-repliki.pl, spełniając zasady określone poniżej :
1. Po odebraniu zamówonego towaru, Klient w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od odebrania paczki musi powiadomić dobre-repliki.pl mailowo o chęci rezygnacji z zamówienia/ wymiany towaru na inny pisząc wiadomość o rezygnacji informującą dobre-repliki.pl na maila kontakt@dobre-repliki.pl .
W mailu nie musi znajdować się powód rezygnacji czy chęci wymiany, jeśli ma być to wymiana Klient powinien napisać na jaki produkt chce wymienić otrzymany towar.
2. Po potwierdzeniu przeze mnie odebrania maila i podaniu adresu do odsyłki Klient ma 24 godziny na dostarczenie dobre-repliki.pl numerur nadania przesyłki realizowanej dowolnym wybranym przez siebie przewoźnikiem, przesyłka musi być rejestrowana i mieć możliwość śledzenia jej drogi w internecie na stronach przewoźnika.
3.Towar można zwrócić tylko wtedy, kiedy folie ochronne i metki nie zostały ściągnięte, w przeciwnym razie nie ma możliwości zwrotu/wymiany towaru gdyż towar uważa się za użytkowany.
4. Nie przyjmuję się zwrotu/ towar nie podlega wymianie gdy jakikolwiek element przesyłki został uszkodzony, nosi ślady użytkowania bądź jest niedostarczony w przesyłce zwrotnej. Nie przyjmuję się zwrotu/ towar nie podlega wymianie jeśli przesyłka będzie uszkodzona bądź niekompletna. Nie przyjmuje się zwrotów/wymiany jeśli nie zostanie zachowany czas ustanowiony do poinformowania mnie mailowo, przesyłka nie zostanie nadana w ustanowionym czasie opisanym w pkt. 2
5. Jeśli Klient rezygnuje z zamówionego towaru, który już jest wysłany lub chce go wymienić na inny ponosi koszty związane z odsyłką paczki na podany przeze mnie adres na terytorium Chin oraz zwraca dobre-repliki.pl pieniądze za wcześniejszą wysyłkę tej paczki do klienta.
Koszt poniesionych przez dobre-repliki.pl kosztów wysyłki, zostanie podany w pierwszym mailu zwrotnym wraz z adresem w Chinach do zwrotu zamówienia.
6. W przypadku wymiany towaru, wysyłka kolejnej paczki będzie darmowa a nadpłata lub niedopłata muszą być skorygowane przed wysyłką paczki do Klienta, paczka z wybranym towarem zastępczym, będzie wysłana w okresie 3 (trzech) dni roboczych od odebrania paczki zwrotnej od Klienta i sprawdzeniu jej zawartości.
7. W przypadku całkowitego zwrotu towaru Klient otrzyma pieniądze w terminie 3 (trzech) dni roboczych od momentu dostarczenia paczki. Jeśli po sprawdzeniu zawartości okaże się iż produkt nie spełnia warunków wymiany opisanych w powyższych punktach, nosi ślady użytkowania, jest niekompletny bądź uszkodzony -Klient otrzyma maila odmawiającego zwrotu pieniędzy z podaną przyczyną. Aby odzyskać paczkę ponownie, należy wpłacić równowartość kwoty do zapłaty za ponowną wysyłkę paczki do Polski a w tytule przelewu wpisać swoje imię i nazwisko z dopiskiem „opłata za ponowną wysyłkę”.
8. Jeśli towar, który otrzyma Klient będzie uszkodzony bądź niezgodny z zamówieniem, Klient w terminie 3 (trzech) dni roboczych od momentu odebrania paczki powinien poinformować dobre-repliki.pl o tym drogą mailową na maila kontakt@dobre-repliki.pl , w załącznikach muszą się znaleźć zdjęcia i opis niezgodności,imię i nazwisko jak również adres , na który była wysyłana paczka . W mailu zwrotnym Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia reklamacji i adres w Chinach do odsyłki paczki. Następnie Klient ma czas 24h od otrzymania maila z adresem na dostarczenie mi numeru nadania do śledzenia paczki w internecie. Za odsyłkę towaru do Chin płaci dobre-repliki.pl, jak również za wysłanie paczki ponownie z Chin do Kraju, w którym mieszka Klient. Jeśli Klient chce całkowicie zrezygnować z zakupu i nie chce skorzystać z wymiany towaru na inny, zwrot wpłaty nastąpi po otrzymaniu i sprawdzeniu przeze mnie zawartości paczki w terminie 3 trzech dni roboczych od dostarczenia paczki ale zwrot ten pomniejszony jest o koszt wysyłki poniesiony przez dobre-repliki.pl w momencie wysyłki pierwszej paczki do Klienta.
Jeśli warunki odsyłki również w tym wypadku nie zostaną spełnione w 100% reklamacji/ przyjęcia zwrotu towaru nie przyjmuję się a Klient chcąc odzyskać paczkę, którą do mnie wysłał musi ponownie zapłacić za kolejną wysyłkę tej paczki do siebie.
Aby odzyskać paczkę ponownie, należy wpłacić równowartość kwoty do zapłaty za ponowną wysyłkę paczki do kraju w którym mieszka Klient, a w tytule przelewu wpisać swoje imię i nazwisko z dopiskiem „opłata za ponowną wysyłkę”.
W przypadku zatrzymania wysłanej paczki przez Sprzedającego przez Urząd Celny w Polsce , Klient ma prawo zrezygnować z zakupu produktu który znajdował sie w paczce, Sklep w terminie trzech dni od momentu otrzymania wiadomości o rezygnaci z zakupu przez Klienta zwróci Klientowi wpłatę , która zostanie pomniejszona o koszt wysyłki poniesiony przez Sprzedawcę, który wysłał paczkę do Klienta.Możliwość takiego rozwiązania istnieje tylko w przypadku zatrzymania paczki przez Urząd Celny i tylko w Polsce. Paczki wysłane do innych krajów niż Polska nie są objete tą zasadą z uwagi na różne przepisy wewnętrzne danego kraju stanowiące o zatrzymaniu paczki przez Urząd Celny każdego z nich.
W przypadku gdy do Sprzedawcy wraca produkt nieodebrany przez Klienta - ponowna wysyłkę opłaca Klient.
Wyjątek stanowią produkty personalizowane. Klient zamawiając personalizacje produktu ma świadomość że w przypadku zatrzymania paczki z produktem przez Urzad Celny w Polsce , który został oznaczony inicjałamy na życzenie Klienta nie może całkowicie zrezygnować z zakupu gdyż zatrzymany przedmiot został zmieniony w sposób uniemożliwiajacy dalszą odsprzedaż innemu Klientowi oraz ponowna wysyłka przedmiotu nastąpi dopiero po zwróceniu paczki przez Urząd Celny do siedziby sklepu dobre-repliki.pl. Wysyłka przedmiotów personalizowanych do krajów innych niż Polska pozostaje bez zmian- sklep wysyła paczki na życzenie Klienta do każdego kraju na świecie na swój koszt, ewentualne sprawy celne pozostaja po stronie Klienta zamawiającego produkt z personalizacją.
W przypadku innych aspektów , dodatkowych pytań czy sugestii nie określonych w tym regulaminie warunków zwrotu/wymiany/reklamacji należy kontaktować się ze mną drogą mailową na maila kontakt@dobre-repliki.pl
Klient ma obowiązek zapoznania się z regulaminem przy złożeniu zamówienia. Sklep dobre-repliki.pl realizując złożone i opłacone zamówienie przyjmuje za fakt, iż Klient zapoznał się z regulaminem ustalonym w niniejszym ogólnodostępnym regulaminie, przyjmuje zawarte w nim szczególy do wiadomości i zgadza się z nimi. W przypadku kiedy Klient nie zgadza się z którymkolwiek z punktów ninejszego regulaminu, ma do niego uwagi proszony jest o niedokonywanie zamówienia na sklepie dobre-repliki.pl
9. Wyjątkiem dla zwrotu towaru, wymiany jest m.in. personalizacja produktu. Produkty które na życzenie Klienta zostały zmodyfikowane w sposób nieodwracalny, zmieniajacy na stałę wyglad przedmiotu, który znajduje się w stałej ofercie badź kupiony został na zamówienie Klienta i nie jest w stałej ofercie sprzedażowej sklepu dobre-repliki.pl nie można zwrócić lub wymienic na inny produkt nawet jeśli czas na zwrot został zachowany. Dzieje się tak dlatego że sklep nie będzie mógł sprzedać danego przedmiotu innemu Klientowi z uwagi na trwałe zmiany np. personalizację przez Klienta który chce zwrócić towar. Klient ktory chce nadać przedmiotowi swoje inicjały ma świadomość ,że nie może produktu zwrócić z uwagi na nietrafiony wybór. 
Personalizacja nie ma wpływu na reklamację, czyli gdyby zdarzyło się że towar który został oznaczony inicjałami na życzenie Klienta został wysłany wadliwy - sklep ma obowiązek zgodnie z regulaminem wymienić go na pełnowartościowy produkt (warunki reklamacji stanowi regulamin sklepu dobre-repliki.pl).
Ninejszy regulamin został sporządony przez zarząd sklepu dobre-repliki.pl i jest równy dla Każdego zamówienia